Vezetőség

Elnök:

Dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke, c. egyetemi tanár, a Francia Becsületrend Lovagja

Alelnök:
Dr. Erdélyi Géza, felvidéki református püspök, egyetemi tanár

Főtitkár:

Dr.Szunai Miklós, A Földrajz és Közgazdaság tudományok kandidátusa, a Széchenyi Tudományos Társaság ügyvezető elnöke

TISZTSÉGVISELŐK:

Tiszteletbeli elnök
:

Oláh György professzor, Nobel-díjas kémikus és a Széchenyi Tudományos Társaság tiszteletbeli elnöke

Titkár:

Emődi Norbert, színész

Nagykövetek::

Doug Burns: Mr. USA, Mr. Universe: a család és az egészség szolgálatában

Dr. Khaled Nashwan, kutató orvos és költő: az arab országok emberi méltóságának szolgálatában

Szunai Linda: Miss Hungary (2011.), aki munkájával erősíti az emberi méltóság tiszteletét határainkon innen és túl

Dr.LOMNICI ZOLTÁN ELNÖK ÚR Ö N É L E T R A J ZA

1954. december 22-én születtem Budapesten. Egyetemi tanulmányaimat 1979 februárjában fejeztem be az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen cum laude fokozattal.
1979. március 15-én bírósági fogalmazóként léptem szolgálatba a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Bírói kinevezésem után egy éven át az Esztergomi Városi Bíróságon polgári és gazdasági ügyeket tárgyaltam, majd a Pesti Központi Kerületi Bíróság Államigazgatási- és Lakáscsoportjában kártérítési gazdasági és birtokperekben ítélkeztem. 1990-ben csoportvezető helyettesi megbízatást kaptam.
1991. május 1. napjával a Legfelsőbb Bíróság bírájává neveztek ki, és a Közigazgatási Kollégiumban pénzügyi és polgári ügyeket tárgyaltam.
1998. február 1-jei hatállyal a Legfelsőbb Bíróság főtitkára és egyben az ország első szóvivő bírája lettem. 2002. évben az újságírók szavazatai alapján elnyertem az „év sajtószóvivője” címet.
1999. április 1-jei hatállyal a Legfelsőbb Bíróság elnöke tanácselnökké nevezett ki. Az általam vezetett tanács pénzügyi pereket tárgyal.
A köztársasági elnök 2002. február 1-jei hatállyal a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesévé nevezett ki. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a kinevezést – előzetesen – egyhangú szavazással támogatta.
A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2002. június 25-én 99%-os szavazati aránnyal 6 évre a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választott. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács előzetesen elnökké választásomat egyhangúlag támogatta. Elnöki mandátumom ideje alatt kezdte meg működését az öt ítélőtábla, a Magyar Bíróképző Akadémia, kiépült az országos bírósági informatikai hálózat, minden bíró és tisztviselő önálló munkaállomást kapott, a bírósági épületállomány mintegy 30%-át felújítottuk, illetve korszerűsítettük és hazánk uniós csatlakozása következtében a magyar bírák közösségi bírák lettek és megkezdődött a közösségi jog alkalmazása.
2004. évben közjogi megbízatásomra tekintettel tagja lettem a Szent Korona testületnek. A testület tagja hivatalból az államfő, a kormányfő, a házelnök, az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság elnöke, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
A Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete 1993-ban elnökké, 2002-ben tiszteletbeli elnökké választott. 1999. évben az Európai Jogakadémia alelnökévé választottak, 2004. évben újraválasztottak e tisztségre. Rendszeresen tartok előadásokat az Európai Közösségek Bíróságának tevékenységéről magyar, német és angol nyelven. Tagja voltam az Államigazgatási Eljárási Törvény és a Választási Eljárási Törvény Kodifikációs Bizottságainak, a Magyar Jogász Szövetség Tudományos Bizottságának és OKRI Tudományos Tanácsának. Tagja vagyok a Jogi Szakvizsga Bizottságnak.
Szerkesztőként tevékenykedem a Közigazgatási Gazdasági Döntvénytár, az Adó, Vám és Illeték, a BH on-line, az Európai Jog, az Európai Bírósági Ítéletek címmel megjelenő folyóiratoknál. Több mint 50 szakmai könyv szerzője és társszerzője vagyok, melyek közül 2 könyvem ötödik kiadást is megélt. Műveim idézettsége meghaladja a 100 találati helyet. Részt vettem számos gyűjtemény szerkesztésében és lektorálásában, tanulmányaim jelentek meg a Magyar Jog, a Magyar Közigazgatás és a Fundamentum című folyóiratokban. A legfelsőbb bíróság elnökeként a Magyar Bíróképző Akadémia Oktatási Tudományos Tanácsának elnöki tisztét is betöltöttem.
2006-ban az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Tanácsának tagja lettem.
A 90-es évek elejétől az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézetében oktattam.
Államvizsga elnökként tevékenykedem több egyetemen.
2004. október 1. napjával a Pázmány Péter Katolikus Egyetem címzetes egyetemi tanárává neveztek ki.
Az Európai Unió Legfelsőbb Bírósági elnökeinek szervezete 2004. március 10-én Párizsban tartott közgyűlésén a szervezet alelnökévé választott, 2006-ban Varsóban újraválasztottak.

A mintegy 100 tagállamot tömörítő Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságok (Államtanácsok) nemzetközi szervezete 2004. április 28. napján Madridban tartott kongresszusa a világszervezet Igazgató Tanácsának tagjává választott, 2007 novemberében Bangkokban újraválasztottak.
A Francia Köztársaság elnöke 2006-ban a Francia Becsületrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesített, a bírói függetlenség érdekében kifejtett tevékenységem és a francia-magyar bírósági kapcsolatok erősítése miatt. A Magyar Zsidóságért kitüntetésben részesített a MAZSIHISZ, az alkotmánysértő nézetekkel szembeni fellépés okán. Megkaptam a Magyar Közigazgatásért díjat (Magyar Közigazgatási Kamara) és két 56-os szervezet kitüntetését. A Francia Becsületrend Magyar Tagozata Igazgatótanácsának tagjává, majd alelnökévé választottak 2010-ben. Ebben az esztendőben a 10 ország neves közéleti személyiségeit tömörítő Emberi Méltóság Tanácsának elnökévé választottak. Az emberi méltóság védelme érdekében kiadott felhívásomhoz valamennyi parlamenti párt – elsőként a FIDESZ – a négy történelmi egyház és közel 17 ezer magánszemély csatlakozott.
2011-ben megkaptam a Radnóti díjt és a Deák Ferenc gyűrűt.
A Prímás Borrend alelnöke és a Magyar Pálinka Lovagrend tiszteletbeli lovagja vagyok.
Feleségem gimnáziumi vezető tanárnő, fiam ügyvéd, egyetemi adjunktus, leányom egyetemi hallgató.