Nyilatkozat

Emberi Méltóság Tanácsának
Nyilatkozata


Mi, akik hiszünk a humanizmus, a szolidaritás és az egyetemes értékek összetartó erejében, elődeink iránti tiszteletünk, a jelenkor iránti felelősségérzetünk és a jövő nemzedékbe vetett bizalmunk szellemében az alábbi Nyilatkozatot tesszük.

- meggyőződésünk, hogy az emberi méltóság elismerése, tiszteletben tartása és védelme – függetlenül attól, hogy élőről vagy elhunytról, bűnösről vagy ártatlanról van szó – minden embertársunk veleszületett, elidegeníthetetlen joga,

- egyöntetűen valljuk, hogy a civil szervezeteknek kimagasló szerepük van a döntéshozók befolyásolásában és támogatásában egy kölcsönös megértést elősegítő politika folytatására,

- elkötelezzük magunkat a kultúra, a vallás, a hagyományok és a közös történelmi örökség - mint a nemzeti egység és a nemzetek közötti megbékélés alapvető feltétele - ápolása mellett,

- felszólítjuk a népek és nemzetek vezetőit, a döntéshozókat és mindazokat, akik felelősséget éreznek magukban korunk és az elkövetkező időszak tekintetében, hogy - nemre, származásra, nemzeti hovatartozásra, vallásra, vagy egészégi állapotra való tekintet nélkül - minden szükséges intézkedést tegyenek meg az emberi méltóság jogának védelmére, elősegítve ily módon azt, hogy a XXI. század a béke, a jogegyenlőség és a tolerancia dicső korszakaként vonuljon be az emberiség történelmi krónikájába,

- azt várjuk, hogy az emberi méltóság védelmére vonatkozó jelen Nyilatkozat olyan közös eszménnyé és iránytűvé válik, amely minden ember, állami és civil szervezet, intézmény számára megmutatja e nemes cél eléréséhez vezető utat.