Hírek

2014.02.12
Nem adjuk fel a küzdelmet!
.

Nem adják fel - a felvidéki jogfosztottak tovább folytatják küzdelmüket
2014. FEBRUÁR 09.
DORMÁN LÁSZLÓMemorandummal kívánnak a szlovák kormányhoz fordulni a tervezett állampolgársági törvénymódosítás kapcsán a szlovák állampolgárságuktól a magyar felvétele miatt megfosztott felvidéki magyarok. Lomnici Zoltán meghívására Budapesten tartottak tanácskozást február 8-án.

Nemzetközi felháborodást váltott ki és az Európai Parlamentben is napirendre került, hogy a Szlovák Alkotmánybíróság többszöri ígéret ellenére sem hozta meg határozatát az állampolgársági törvény ügyében, és a döntést meghatározatlan időre elnapolta.
A jogszabály 2010. júniusi hatályba lépése óta 701 állampolgárt fosztottak meg jogaitól, köztük 47 magyart.
Az a tény, hogy több mint két esztendővel a panasz benyújtása után sem határoztak a felvidéki magyar jogfosztottak számára azt jelenti, hogy folytatódik a hatósági zaklatás és nincs remény a helyzetük jogi rendezésére.
A kialakult drámai helyzet következményeit a 101 esztendős Tamás Ilonka néni és jogfosztott társai az Emberi Méltóság Tanácsa meghívására Budapesten tárgyalták meg és ezt követően sajtótájékoztatón ismertették álláspontjukat.
Azok közül, akik nyíltan vállalták, hogy megszerezték, illetve visszakapták magyar állampolgárságukat, a szombati tanácskozásra az Emberi Méltóság Tanácsának székházába hárman jöttek el: Tamás Aladárné, Ilonka néni, a nemzet tanítónője, Dolník Erzsébet tanár, volt parlamenti képviselő és Kassai Gyula református lelkész.
Az a folyamat, amely a jogfosztottak sorsát érinti, olyan pontra jutott, hogy döntéseket kell hozni – mondta bevezetőjében Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke.
– Meg kell fogalmazni, hogy ezt a küzdelmet hajlandóak-e tovább folytatni és ha igen, akkor milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az a lehetetlen jogi helyzet, amelyre most már nem csak Szlovákiában és Magyarországon, hanem egész Európában figyelnek, megváltozzék. A héten az Európai Parlamentben is téma volt, hogy a szlovák alkotmánybíróság két év után sem volt hajlandó döntést hozni az ügyben és hogy ez milyen hátrányokkal jár a jogfosztottakra nézve. Nem hallgathatjuk el – folytatta Lomnici -, hogy az Európai Parlament és az Európa Tanács felelőssége megkerülhetetlen ebben az ügyben, hiszen 2010 júniusában, amikor a szlovák állampolgársági törvény, vagyis az ellentörvény hatályba lépett, több próbálkozás volt Szlovákiában és az Európa Tanács, valamint az Európai Parlament szerveinél is annak érdekében, hogy megszűnjön ez a lehetetlen állapot, de semmilyen segítséget nem voltak hajlandóak nyújtani. Az a per, amit az Európai parlament ellen indítottam, érdemi vizsgálat szakaszába került, nemcsak ügyszáma van és a világhálón hozzáférhető, hanem komoly reményeket fűzünk ahhoz, hogy az Európai Parlament petíciós bizottsága ismét napirendre veszi ezeket az ügyeket.
Hogy milyen jogsértések miatt vették fel a magyar állampolgárságuk nyílt vállalása miatt szlovák állampolgárságuktól megfosztott emberek ezt a küzdelmet, Lomnici két – különben már ismert – esetet említett. Csak azért – mondta az EMT elnöke -, mert jól szemlélteti, hogy ez a küzdelem milyen veszélyekkel jár és milyen módszereket alkalmaz a szlovák kormány.
Az egyik tragikus eset, hogy Ilonka néni ebben a küzdelemben elveszítette Anikó lányát, aki a hatósági zaklatások következtében meghalt. Ilonka néni 2011 október 25-én tette le a magyar állampolgársági esküt. Ezt követően a szlovák hatóságok értesítették az egészségbiztosítót, a nyugdíjbiztosítót, a lakcímbejelentőt, a személyi igazolványát érvénytelenítették és nemcsak őt, hanem valamennyijüket törölték a schengeni rendszerből. Folytatva a szomorú történetet, 2012 január elsején Anikó lánya rosszul lett, infarktust kapott és rohamkocsival szállították az intenzív osztályra. Ott közölték, hogy mivel szlovák állampolgárságát elveszítette, az ingyenes gyógykezelés jogát megtagadják tőle: Csak akkor hajlandók kezelni, ha fizet, többszáz euróról volt szó. S ami még ennél is döbbenetesebb, amikor ellenőrzésre ment, a körzeti orvos felírta a gyógyszereket, teljes térítéssel és egy hét múlva a kardiológushoz kellett menni kontrollra, aki még térítés ellenében sem volt hajlandó kezelni, mivel elvesztette a szlovák állampolgárságát. Ennek a történetnek a dokumentumait Ilonka néni lánya annak idején eljuttatta az Emberi Jogok Európai Bíróságához is, de a mai napig nem válaszoltak. A beadvány több mint két éve ott van. Nem hajlandóak állást foglalni, hogy
sérti-e az emberi jogokat, hogyha egy orvos még térítés ellenében sem hajlandó kezelni azt a beteget, aki magyar állampolgár, de elvesztette a szlovák állampolgárságát. Ez az orvos a közelmúltban önkezével vetett véget életének.
Még egy kérdéssel fordul Lomnici Zoltán az Európa Tanács és az Európai Parlament vezetőihez: Nem sérti-e az emberi méltóságot, ha egy tanártól az elsősöknek tartott órán kísérli meg a hatalom elvenni a személyes okmányokat? Hogyan várható el, hogy a tanulók tiszteljék azt a tanárt, akit bűnözőként kezelnek a hatóságok? Emiatt Fehér István egyéni panasszal fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, ahol semmiféle jogsértést nem állapítottak meg.
Ennek a mostani megbeszélésünknek – szögezte le Lomnici Zoltán – a legfontosabb eredménye az volt, hogy megegyeztek, ezt a küzdelmet nem fogják abbahagyni. Ebben a küzdelemben az Emberi Méltóság Tanácsára változatlanul számíthatnak. Mivel a kapuk pillanatnyilag bezárultak, hiszen az Európai Parlamentben az Emberi Jogi Bíróság is elutasító álláspontot fogadott el, a szlovák alkotmánybíróság nem hajlandó tárgyalni az ügyről, most az Anyaország segítsége létkérdés, hiszen új törvényt készít elő a szlovák állam (érzi hogy nagyon nagy bajról van szó és a nemzetközi nyomásnak mégiscsak volt értelme) s ez a törvény olyan lehet, hangsúlyozom, lehet, ami mindenkinek jó, kivéve az őshonos magyar kisebbséget, amely ott él.
Ugyanis a Svájcban és Kanadában élő személyeknek van az adott országban állandó bejelentett lakásuk, viszont Ilonka néninek, Dolník Erzsébetnek és Kassai Gyula nagytiszteletű úrnak csak a Felvidéken van otthona. Tehát ők nem kapnák vissza a szlovák állampolgárságukat, de aki Venezuelában él, az igen. S itt van Magyarország felelőssége is, mert ha azt mondják, hogy ők nem szlovák állampolgárok, ezt mi nem fogadjuk el, mert alkotmányellenesen fosztották meg jogaiktól, akkor is az Alkotmány értelmében a magyar állampolgárokért felelősséggel tartozik az Anyaország - nyitotta meg a tanácskozást Lomnici.

Kassai Gyula köszönetet mondott Lomnici Zoltán elnöknek és Szunai Miklós főtitkárnak, hogy az Emberi Méltóság Tanácsa az elmúlt időszakban minden egyes alkalommal képviselte az ügyüket, s hogy személy szerint is kiálltak mellettük. Azt a harcot, amit eddig folytattak az igazukért, nem lehet egyedül végigvinni.
"Ezt a küzdelmet csak úgy lehet megvívni – mondotta a lévai református lelkész -, hogyha mögöttünk és mellettünk állnak. Az eddig megtett út helyes volt, mert az volt küzdeni azért, hogy elérjük a célunkat. Eddig az alkotmánybíróság kezében volt a döntés, de ahogyan az alkotmánybíróság viszonyult az ügyünkhöz és az a huzavona, ami az állampolgársági törvény körül megnyilvánult, abból azt olvashatjuk ki, hogy a küzdelem első része véget ért. Az ügyünk újra a szlovák parlament terepére kerül vissza. Mert ahogyan az alkotmánybíróság korábban meghirdette, hogy február 26-án hoz végleges döntést, majd pedig január 30-án kijelenti, hogy ezt mégis bizonytalan időre elhalasztják, ez azt jelentheti a számunkra, hogy a belügyminisztérium már készülő állampolgársági törvénymódosítását az alkotmánybíróság meg fogja várni s a beadványunk, amiről döntenie kellett volna, okafogyottá válik.
Ezért tevődik át a harcunk ismét a parlamenti színtérre. Mi várható? Az a törvényjavaslat, amit még nem ismerünk, ott van a minisztérium vagy a szlovák kormány asztalán. A kiszivárgott információk szerint, s ezt Lomnici Zoltán is elmondta, ez a mi helyzetünkön nem fog változtatni. Csak azoknak a helyzetén fog változtatni, akik külföldön élnek és külföldi lakcímmel rendelkeznek, de továbbra is cserben hagyja a Felvidéken élőket.
Továbbra is fennmarad az Alkotmány 5. paragrafusa 2. bekezdésével szemben az ellentmondás, amely kimondja, hogy akarata ellenére senki sem fosztható meg állampolgárságától. A Szlovákiában élő állampolgárok, akik fölvették egy másik ország állampolgárságát, továbbra is meg lesznek fosztva szlovák állampolgárságuktól. Tehát ez a törvény továbbra is diszkriminatív lesz és megmarad a jogfosztó jellege. A legmegfelelőbb lépés ebben a helyzetben az lenne – ebben a többi jogfosztott állampolgár, azok is, akik ma nem tudtak eljönni Budapestre, egyetért -, hogy fogalmazzunk meg egy memorandumot, amelyben pontosan lefektetjük azokat a szabályokat és lehetőségeket, amelyeket figyelembe kellene vennie a törvényhozásnak, amikor majd a nyár folyamán tárgyalja az állampolgársági törvény módosítását. Szeretnénk megkeresni vele Szlovákia kormányát, amely ezt majd beterjeszti a parlamentnek. Ugyanúgy szeretnénk megkeresni partnereinket, támogatóinkat is, a felvidéki magyar politikusokat és a civil szférát is. Számítunk a magyar parlamenti pártok és a kormány segítségére is, kövessék továbbra is figyelemmel a szlovák állampolgárságuktól megfosztottaknak az ügyét és kiállásukkal, segítségükkel próbálják befolyásolni a szlovák törvényhozást, hogy ne olyan törvénymódosítás szülessen, amely továbbra is jogfosztó lesz.
Ami pedig az én személyes kálváriámat illeti – tért át a saját ügyeire Kassai Gyula -, amennyiben mégis az előbb felvázoltak alapján változik meg a szlovák törvény, akkor továbbra is idegenként kell hogy éljek Szlovákia területén, szülőföldemen, s a módosítás ellenére további zaklatásoknak leszek kitéve, sorstársaimmal együtt és az az érvénytelenített személyi igazolvány és személyem kihúzása a lakossági nyilvántartásból továbbra is megmarad. Arra is sor kerülhet, hogy a munkahelyemet is el fogom veszíteni, ugyanis csak az idegenrendészeten rendezhetném a jelenlegi helyzetemet, azzal, hogy kérem a tartózkodási engedélyt Szlovákiában. Mivel én szülőföldemen élek, felmenőim is hosszú évszázadokon keresztül Felvidéken éltek, ezért én az idegenrendészetet és az általa felkínált lehetőséget elutasítom. Én küzdeni fogok továbbra is azon az úton, amelyen elindultam" - tette hozzá Kassai.

Dolník Erzsébet: "Tudomásul kell venni, hogy Szlovákiában a mi ügyünktől függetlenül, általában óriási káosz uralkodik, ami a törvényhozást és főleg a bíróságok munkáját illeti. Évekig húzódó, hat-hét évig is tartó ügyek vannak, hogy csak Malina Hedvig példáját említsem, de kisebb esetekben is rendkívül rugalmatlan. Nem szeretnék vádaskodni, de határozottan nem jogállamhoz illő folyamatoknak lehetünk a tanúi.
Ami pedig a mi konkrét ügyinket illeti, olyan helyzet alakulhat ki, hogy a módosított törvény nem fogja megfelelő módon rendezni a mi helyzetünket.
Például, ha nem jelentkezünk be az idegenrendészeten, akkor visszatérhetünk az 1945/46-ot évekre, amikor az úgynevezett lakosságcsere keretében arra kényszerítették a felvidéki magyarokat, hogy átköltözzenek Magyarországra, illetve átköltöztették őket. Jóindulatúan teszem fel a kérdést, hogy Szlovákia hogyan akarja végrehajtani azt a saját törvényét, hogy ha valaki nem rendelkezik állampolgársággal és nem rendelkezik az idegenrendészettől valamiféle dokumentummal, amivel engedélyezik az ottartózkodást, akkor – tegyük fel – hogyan fognak bennünket kitoloncolni Szlovákiából? Megengedheti-e mindezt? Az európai tapasztalatok sok mindenre választ adnak.
És vannak apróságok is. Elmondok egyet. Léván lakom s ott van a nyakunkon a mohi atomerőmű. A szlovák jogrend szerint egy bizonyos határon belül megillet minden közelben lakó lakost, hogy amikor valami baleset van az erőműben, jódtablettákat kapjon. Annakidején tőlem ezt megtagadták, azzal az indokkal, hogy nem vagyok Léván állandó lakos. És sorolhatnám, például a munkahely keresés tekintetében, ami rám már nem vonatkozik, hogy milyen nehézségek adódhatnak. És csak már úgy mellékesen jegyzem meg, hogy amikor parlamenti képviselő voltam, rengeteg olyan információhoz juthattam, ami különben titkosítva volt.
Ha engem kitagadnak, akkor nem számolnak azzal, hogy nem vagyok köteles betartani azt az ígéretet, hogy nem fogok esetleg adatokat kiszolgáltatni. Félreértés ne essék, nincs szándékomban, de sok mindent nem gondoltak végig, arról már nem is beszélve, hogy a törvénynek azt a részét, amely a végrehajtásra vonatkozik, nem dolgozták ki. Egymásnak ellentmondó helyzetek alakulnak ki. Én például nem választhatok, de továbbra is tagja vagyok a lévai önkormányzat oktatási bizottságának. A különböző adókat az egyik hivatal bekéri, a másik elutasítja. Tehát abszolút káosz uralkodik a szlovák jogrendben.
Azon felül, s ami a legfontosabb, hogy ami sérelmeinket is rendezni kellene, de egy, az Európai Unióhoz tartozó államhoz méltatlan helyzetet teremt maga az ország a saját állampolgárival szemben. Valahol Szlovákiának saját magának is érdeke kellene, hogy legyen, hogy ez a helyzet tisztázódjon. Minden fórumon fel kell hívni a figyelmet és tiltakozni kell az ellen, ami Szlovákiában folyik" - mondta Dolník.

Tamás Ilonka néni, a nemzet tanító nénije: "Mindannyian tudjuk, hogy milyen zavaros körülöttünk a világ. Micsoda veszélyt jelentek én is egy országnak. Felvidéken az emberek félnek. Ezt ki merem mondani bátran, mert az emberek nem merik nyíltan vállalni azt, amit vállalni kellene. Egyrészt meg is érti az ember, különösen családos embereknél. Ez a félelem úgy elterjedt az emberekben, hogy inkább csendben vagyok és várok, hogy majd valaki befejezi ezt és szabadon vállalhatom, hogy ki vagyok.
Én soha nem féltem kimondani, nem is történt soha semmi bajom. De amint elveszítettem a gyerekemet, most már semmitől se félek. Ez a haláleset ennek a következménye volt. Egy csupaszív, erő és magyarságérzéssel telített ember egyszerűen eltűnik. Én most már csak azt szeretném, hogyha Magyarország vállalná azt, amit vállalnia kell.
Nem szabad mindent elhallgatni. Engem ugyan senki nem bántott érte, hogy fölvettem a magyar állampolgárságot. Nem fölvettem, visszaköveteltem azt, ami az enyém, mert ezt én születésemtől kaptam. Az őseim tisztelete megkövetelte tőlem azt, hogy amint kellett, rögtön kiálltam amellett, amit örököltem az őseimtől.
Szeretném nagyon, hogyha ez a zűrzavaros helyzet elmúlna. Nem is lehet ezt egészen megérteni, hogy történhet ilyesmi. Engem nem bántott érte senki, kérdőre se vont, miért vettem vissza a magyar állampolgárságot, mégis szívvel-lélekkel harcolok érte. Azok az emberek, akik félnek s féltik az egzisztenciájukat, ha bátrabbak lennének! Magyarország pedig vállalhatna már valamivel többet a felvidéki és a magyar határokon kívül élő magyarok érdekében.
Aki érzi azt, hogy például én elvesztettem a gyerekemet, egy rimaszombati magyar orvos öngyilkos lett a végén, ez nem játék. Én csodálkozom azokon az embereken, akik várják, hogy majd valaki elintézi. Ennek nem szabadna ilyen sokáig húzódni, ennek egy magától értetődő, természetes dolognak kellene lenni" - nyilatkozta Ilonka néni.

Fehérné Tamás Judit, Ilonka néni lánya: "Édesanyámnak tényleg nem volt módja arra, hogy féljen. Én magyar állampolgár vagyok, itt élek Magyarországon, de most két országban élek egyszerre.
Én voltam a szóvivője, most is az vagyok. Mentem a rendőrségre, mindenhova, ahova kellett és intézkedtem. Őt és a húgomat igyekeztem megvédeni az atrocitásoktól. Ha ők mentek volna be a rendőrségre, akkor elvették volna az okmányaikat. Ezért nem mentek a lévaiak, a komáromiak, mert tőlük is elvették volna. Édesanyámnak mai napig megvan minden szlovák és minden magyar okmánya. Így élünk.
Ezt az állampolgársági törvényt olyan gyorsan hozták meg, hogy valójában nem is tárgyalták meg. A kormány beterjesztette és négy óra múlva kellett szavazni róla. A végrehajtási utasításokat nem tárgyalták meg és nem kapcsolódik semmilyen más törvényhez sem. Elmondok egy példát, ami már szinte a vicc kategóriájába tartozik. A húgom úgy kapta vissza az egészségügyi biztosítását, hogy bejelentkezett az idegenrendészetre. Illetve megkíséreltünk bejelentkezni állandó lakhelyre, a saját lakásába. Öt évre a saját lakásába egy olyan ember, aki negyven éve ugyanabban a városban él és a saját lakásában lakik. A rendőrök széttárták a karjukat: akkor mi most mit csináljunk? Tudniillik a számítógép nem vette be az adatait. Be volt írva a neve, a személyi száma és az, hogy külföldi állampolgár. Körülbelül tizenhét telefont hallgattunk végig, ott voltunk három óra hosszat, nem tudták, hogy mit csináljanak vele. Nem tudták beírni, nem tudták fölvenni még idegenként se. A számítógépes rendszer se volt átállítva.
Egy hét múlva hívtak, hogy talán. Újra beírták a nevét, címét, várost, országot. És beírták, hogy Magyarország. A számítógép így fogadta el. Tehát a húgom a rendőrség segítségével 2012-ben visszacsatolta Rimaszombatot Magyarországhoz. Én ránéztem a rendőrökre s megkérdeztem tőlük, hogy tudják maguk, hogy mit csináltak. Egy magyar fiatalember volt közöttük, aki azt mondta, nekik ezt Pozsonyból mondták. Akkor gyorsan írják föl, hogy ki mondta, mikor mondta, hogyan mondta, mert különben a maguk tyúkszemére fognak lépni – javasoltam nekik. A mai napig úgy van beírva a számítógépbe, hogy Rimaszombat, Magyarország.
A törvények egyszerűen nem csatlakoznak egymáshoz. Emiatt történt mindaz, amit ez a hat ember megszenvedett, a húgom volt a hetedik. Mindez arra mutat rá, hogy Szlovákia nem jogállam. Ilyen volt az alkotmánybírósági tárgyalás is.
Legutóbbi zárt ülésén az alkotmánybíróság, mint tudjuk, egyhangúlag határozatlan időre elnapolta a döntéshozatalt. Ez azt is jelentheti, hogy soha. Jön az új törvény és akkor ez a beadvány okafogyott lesz, nem foglalkoznak vele. Nem kell nekik dönteni.
Önkéntelenül is felmerül az emberben a kérdés, hogy ezek az alkotmánybírák, ha kimennek az utcára, hogy néznek azok szemébe, akik tudják róluk, hogy ők alkotmánybírák. Nem tanultak meg olvasni? Két és fél év alatt egy egyszerű kérdést nem tudnak eldönteni: alkotmányellenes vagy összhangban van az alkotmánnyal. Az egyszerű ember is tudja, hogy alkotmányellenes, csak ki kellene mondani. Ha ők politikai döntésre várnak felülről, hogy ezt és ezt kellene mondani, akkor nem beszélhetünk jogállamról.
A mai megbeszélés különben arról szólt, hogy nem lehet feladni. Tehát nem fogják feladni. S végezetül: nagyon reméljük, hogy a magyar kormány, a magyar állam, a magyar külügyminisztérium oda fog figyelni nemcsak a Venezuelában és Ausztráliában élő magyarok, magyar állampolgárok problémáira, hanem a Felvidéken élő, jogfosztott magyar állampolgárokra és a kétoldalú tárgyalások során szóba hozzák, beszélnek róla, rákérdeznek majd a szlovákoknál, hogy két és fél év alatt miért nem tudtak döntést hozni" - jegyezte meg Fehérné Tamás Judit.

Szunai Miklós, az Emberi Méltóság Tanácsának főtitlára emlékeztett arra, amikor megismerték Ilonka nénit, akkor azt mondta: „Magyarnak születtem, magyarként is szeretnék meghalni.”. Amikor rá gondolok, ez a mondat mindig eszembe jut. Közben megismerkedtünk nagyszerű emberekkel a Felvidéken.
Hiszem, hogy hősök és példaképek lehetnek nekünk, anyaországiaknak és mi, természetesen velük vagyunk. Mi elmentünk velük minden fontos helyre, Brüsszelbe is és kiálltunk mellettük. Az Emberi Méltóság Tanácsa a jövőben is ki fog állni az érdekükben, számíthatnak ránk. Ilonka néni szavaival élve azt üzenem a felvidéki és az anyaországi testvéreinknek, hogy egy kicsit bátrabban álljunk ki, hogy a politikusaink is jobban meghallják, jobban figyeljenek oda" - zárta a találkozót.

Dormán László, Felvidék.ma

(Forrás: Dormán László)
Eddigi hozzászólások
lzm
2016-10-05 13:32:41

change points uk

Nike Air Jordan

longchamps

prada outlet online

beats headphones

moncler outlet

ralph lauren shirts

nike shoes australia

TRX suspension workouts

burberry outlet

burberry australia

ray ban aviator

michael kors outlet

Nike Jordans

prada glasses

pandora rings sale

bercrombie Nederland

abercrombie outlet

pandora bracelets

mlb shop

coach carter

beats by dre

Burberry outlet online

true religion uk

coach outlet

Oakley Outlet

michael kors us

kate spade

TRX Workouts

official michael kors

Kate Spade Australia

michael kors purses outlet

Polo Ralph Lauren

Longchamp Bags

oakley australia

trx straps

sac longchamp

michael kors outlet

trx suspension trainer

burberry outlet

prada outlet

Kobe 9 Shoes

michael kors purses on sale

polo online

Prada Outlet

sheepskin boots on sale

Mizuno Running Shoes

moncler down jackets

asics shoes

burberry outlets

coach outlet online

burberry canada

ray-ban sunglasses

mk handbags

longchamp outlet

nike australia

michael kors outlet

balenciaga bags

shoes sale

trx suspension training

asics gel kayano

MIZUNO Shop US

ray-ban sunglasses

coach shoes

Free Run

moncler jacket

yeezy shoes

michael kors outlet

nike lebron james

yeezy boost 350

pandora princess ring

abercrombie us

rayban aviator

burberry outlet

hermes purses

michael kors outlet

coach diaper bag

coach outlet store

flash sunglasses

TRX Training

snow boots

ralph lauren

nike outlet

pandora bracelet

hermes uk

coach outlet online

nike shoes

uggs outlet

oakley sunglasses

kate spade UK

louboutin shoes

Nike Kobe 9

moncler outlet

coach outlet

Coach Outlet Online

michael kors australia

abercrombie us

nike shoes

Hermes Outlet

top sunglasses

KD 8 shoes

cheap coach purse

ugg australia

suspension trainer trx

prada bags on sale

michael kors outlet

Jordan Retro Shoes

michael kors totes

chanel tote bag

michael kors

longchamp backpack

sunglasses sm

michael kors outlet

asics gel

Mizuno Wave

prada tote

Ray Ban Outlet

nike jordan shoes

coach factory outlet online

yeezy boost 350 shoes

cheap moncler jacket

2016 trx

beats studio

burberry online

michael kors outlet online

landinggear

coach outlet

michael kors

Bed and Breakfast in chesterfield

michael kors purses

salomon hiking shoes

air jordan shoes

michael kors outlet

nike lebron shoes

nike jordan shoes

pandora uk

burberry outlet

Nike Air Max

TRX Training Bands

burberry outlet canada

Mizuno Shop

longchamp sale

sheepskin boots

trx suspension

abercrombie and fitch

coach outlet

abercrombie paris

ugg boots outlet

michael kors

michael kors jet set tote

mk outlet

clk benz

Pandora Charm

Michael Kors Outlet

michael kors outlet

ugg boots

burberry outlet canada

michael kors outlet store

michael kors outlet

pandora charms uk

moncler clothing

true religion uk

longchamp bag

nike jordan

ugg uk

Lebron 13

MCM Outlet

prada outlet online

jimmy choo australia

ray ban eyeglasses

ray ban sunglasses

prada tote bag

Mizuno Shoes

official prada site

trx workouts canada

michael kors outlet

Prada Factory Outlet

michael kors outlet

cheap ray ban sunglasses

yeezy boost 350

CHanel Factory Outlet

michael kors outlet

Cheap Ray Ban

trx

burberry outlet online

TRX Training workouts

canada goose sale online

nike air max

ugg slippers

shoes online sale

TRX Suspension Straps

nike shox shoes

Kobe X Shoes

Coach outlet online

pandora rings jewelry

abssice 360

trx workouts

oakley frogskins sunglasses

pandora australia

Ralph Lauren UK

Nike Jordan Shoes

cheap trx straps

nike basketball shoes

polo outlet

true religion

coach australia

coach outlet

pandora ring

pandora rings

trx for sale

Yeezy Boost 350

michael kors black friday

coach purses

air yeezy shoes

coach online

Hyperdunk 2016

Coach Outlet

coach factory outlet

abercrombie outlet

ralph lauren uk

burberry online

christian louboutin online

trx for sale

oakley outlet

major league baseball

Hugo Boss Outlet

Burberry Factory Outlet

louboutin shoes

mens sunglasses

michael kors tote

chanel

coach online

oakley sunglasses

michael kors online

coach outlet

burberry us

coach outlet online

coach outlet,coach factory

abercrombie & fitch

Burberry online

Chanel Tote Bag 2015

trx ab workouts

tiffany co

michael kors outlet

suspension training

abercrombie and fitch

Prada bags

R.B Sunglasses

sunglasses outlet

prada bags

balenciaga us

prada outlet

Michael Kors Outlet

Nike Hyperdunk Shoes

pandora bracelet

coach outlet online

coach factory outlet

burberry

trx band workouts

coach outlet

abercrombie outlet

Nike Hyperdunk 2015

kate spade outlet

pandora australia

prada online

coach bags

burberry outlet

trx exercises

michael kors australia

abercrombie and fitch

official prada site

prada handbags

christian louboutin shoes

pandora.com

longchamp backpack

Nike KD 8

true religion jeans

michael kors outlet

chanel tote

nike shoes

kate spade outlet online

pandora jewelry

canada goose outlet

Michael Kors Watches Outlet

trx suspension

prada handbags

burberry scarf

trx workouts

mk bags

hermes birkin price

ray ban glasses

landing gear

pandora jewelry

burberry scarf

burberry outlet

nike shoes

oakley sunglasses

hermes uk

Canada Goose Outlet

TRX training workouts

coach bags

prada outlet online

Basketball shoes

Billat

canada goose jacket

ray-ban sunglasses

ray ban prescription sunglasses

ugg boots uk

michael kors outlet online

brand sunglasses

veronique billat

pandora jewelry

ray ban sunglasses

véronique Billat

burberry outlet

michael kors handbags

pandora charms

abercrombie outlet

pandora charms sale

Ralph Lauren

jordan retro shoes

Hugo Boss Store

kate spade outlet online

prada handbags

pandora australia

asics Australia

trx training exercises

pandora necklace charms

Burberry Outlet

balenciaga bag

cheap trx

michael kors handbags outlet

TRX Exercises

Hugo Boss Online

coach sunglasses

ray ban polarized

ray ban clubmaster

burberry australia

moncler outlet

ray ban online

pandora rings

abercrombie fitch

TRX training exercises

Longchamp Outlet

nike australia

air jordan shoes

ugg australia

jordan shoes

ralph lauren

michael kors factory outlet

Adidas Yeezy Boost 350

pirate system

nike outlet

pandora charms

trx for sale

michael kors

Michael Kors Watches Online

michael kors outlet

nike free run

pandora rings

Nike Lebron Shoes

Oakley Holbrook

ugg boots

louboutin heels

trx canada

pandora rings

nike store

michael kors uk

chanel australia

kate spade outlet

coach

Yeezy 350

michael kors canada

Ralph Lauren Polo

canada goose jacket

asics shoes Australia

Coach Outlet Store

coach factory

abercrombie outlet us

Abercrombie Fitch

pandora necklace

michael kors handbags

Prada Shopper Tote

coach australia

TRX Bands

coach purse

landing gears

prada official site

prada sunglasses

Jordan retro

ray ban wayfarer

TRX Straps

Michael Kors Watches

TRX Training Straps

ugg boots

TRX Workout

Jordan Retro

RX Resistance Bands

cheap basketball shoes

sheepskin boots for women

coach handbags

coach usa

Nike Air Jordan

pandora charms

moncler us

burberry outlet

oakley frogskins

prada purses

coach outlet

pandora uk

michael kors outlet

kate spade

pandora uk

pandora bracelet

B Derbyshire

moncler coats

burberry outlet online

Mizuno Shop Japan

coach sunglasses for women

Nike Free

Polo Ralph Lauren

burberry

prada bag

prada outlet

coach outlet online

pandora rings

polo outlet online

asics kayano

tiffany co

shoes online

mlb.com

Chanel Outlet

exercises for trx

burberry outlet online

nike com

Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK

canada goose sale

nike store

Chanel bags Outlet

michael kors tote bags

Ralph Lauren Polo

coach outlet

burberry scarfs

michael kors outlet

burberry purse

ray ban new wayfarer

burberry outlet

ray ban prescription glasses

nike id

burberry outlet

TRX Workouts

nike jordan shoes

prada us

pandora rings

michael kors outlet

ugg slippers

burberry scarf

air jordan retro

ugg boots uk

ugg uk

Pandora bracelet

Oakley Holbrook sunglasses

coach factory outlet

michael kors outlet

michael kors outlet

coach bag

yeezy shoes adidas

burberry canada

nike outlet

kate spade outlet

ugg boots sale

Nike Lebron 12

prada bags

sunglasses hut

coach factory outlet

Kevin Durant Shoes

Suspension Training TRX

Official Ralph Lauren UK Online Store

moncler jacket

abercrombie outlet

Aviator Sunglasses

coach australia

Michael Kors Canada

pandora australia

coach outlet online

coach outlet

michael kors outlet

nike shox

hermes birkin

longchamp sac

prada bags

hermes bag

lebron james shoes

burberry online

pandora necklaces

ralph lauren uk

coach handbags

salomon shoes

ralph lauren australia

chanel bag

adidas yeezy boost 350

pandora charms

Coach Sunglasses Outlet

piumini moncler replica

lzm
Prada handbags
2016-04-26 03:43:47
Since 1914, the birth and for the first time since the decorative ladies Replica Rolex Watches and Replique Breitlin Watches cheetah has become undoubtedly the classic signs.IWC Watches it combines charming temperament and unruly spirit, adding elegance to each piece.A recent research study compared the S&P 500 stock index, Replica Hermes handbag and Louis Vuitton Handbags, a high-status and high-priced bag that’s coveted as a status symbol by nearly all women of means, ranging from television’s Real Housewives and Kardashians to high-powered businesswomen and socialites.
További cikkek