Beszámoló 2018

Dr. Lomnici Zoltán Elnök beszámolója az Emberi Méltóság Tanácsa 2018. évi tevékenységéről
A tanács folytatta az előző években megkezdett programokat, az Alapszabályban meghatározott céloknak megfelelően.

A tárgyévben is szerepet vállaltunk a tehetséges roma fiatalok támogatásában. Munkánkat idén is segítette Kathy Horváth Lajos világhírű hegedű virtuóz, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja.

Szunai Miklós főtitkár úr folytatta erőfestítéseit a gyöngyösi Együttélés Háza program megvalósítása érdekében. A munkát segítette Weiss Péter a Mazsihisz gyöngyösi szervezetének elnöke.

Bajkai István képviselő úrral az ártatlanul elítélt, és 5-5év börtönbüntetéssel sújtott székely politikai foglyok kiszabadítása érdekében munkálkodtam, két ízben látogattuk meg az elítélteket a börtönben és gyakorlati segítséget nyújtottuk a felmentésre irányuló jogi eljárásokhoz.

Javaslatomra a 2018. évet Mátyás király Emlékévve nyilvánítottak, több rendezvényen aktívan részt vettünk. Az Aranycsapat Emlékévünk túl van a századik eseményen, főleg a határon túli magyar településeken folynak az események.

Ugyancsak a javaslatomat elfogadva döntött az Országgyűlés, egyhangú határozattal az idei évet Rákóczi Emlékévvé nyílvánította.


Szervezetünk 2018-ban semminemű bevételhez nem jutott, állami támogatást, adományt nem kérünk és nem is fogadunk el.

Az Emberi Méltóság Tanácsának 2018 évben tehát nulla forint bevétele volt.

Budapest, 2019.január 17.

Dr. Lomnici Zoltán 
         elnök