Beszámoló 2023

Dr. Lomnici Zoltán Elnök beszámolója az Emberi Méltóság Tanácsa 2023. évi tevékenységéről

Az Emberi Méltóság Tanácsa tárgyévben is folytatta az előző években megkezdett programok végrehajtását.

Az év folyamán több ízben adományokat juttattunk el a Kárpátalján élő fiatalok részére, akik a háború miatt különösen nehéz helyzetben vannak. Kitüntettük Orosz Ildikót, aki sokat tesz a Kárpátalján elő magyarok érdekében. Brenzovics László KMKSZ elnök úr segített az adományok eljuttatásában.

Ugyancsak az Emberi Méltóságért kitüntetést vette át Rudolf Schuster volt szlovák államfő a Felvidéken élő magyarság támogatásáért Kassán.

Fájó szívvel búcsúztunk Pásztor István úrtól, aki a VMSZ elnökeként alapítója volt szervezetünknek.

Beszédet mondtam Kecskeméten a keresztény-zsidó párbeszéd konferenciáján.

Szunai Miklós főtitkár úr magánvagyonából létrehozott egy ortodox kápolnát, amelyet I. Bartholomaiosz pátriárka szentelt fel.Az egyetemes konstantinápolyi pátriárka főtitkár urat magas kitüntetésben részesítette. Ugyancsak magánvagyonából újíttatta fel főtitkár úr a visegrádi Mária kápolnát, az újraszentelésen részt vett a település polgármestere is.

Számos állami megemlékezésen koszorúztam az Emberi Méltóság Tanácsa képviseletében, így az 1848-49.évi szabadságharc és az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségek alkalmával.

Folytattuk jogvédő tevékenységünket is, remény van a felvidéki magyarok kettős állampolgárságát érintő jogsértések orvoslására, az általam benyújtott petíciót eredményesnek nyilvánította az Európai Parlament és intenzív tárgyalásokat folytat az Európai Bizottság a szlovák kormánnyal a jogorvoslat biztosítása érdekében.

Mivel az Országgyűlés alkotmánybíróvá választott, a jogi rendelkezéseknek megfelelően írásban lemondtam az elnöki tisztségemről. A lemondó levelet átadtam főtitkár úrnak és kértem, hogy tájékoztassa a tagokat és gondoskodjon a tisztújító közgyűlés összehívásáról. Az új elnök megválasztásáig az alapszabályunknak megfelelően főtitkár úr vezeti a szervezetünket. A lemondó levelet átadtam az Alkotmánybíróság elnökének is.

Alapszabályunk értelmében az Emberi Méltóság Tanácsa sem állami támogatást, sem magánadományt nem fogad el, minden költséget saját jövedelmünkből fedezünk, így szervezetünknek ebben az esztendőben sem volt bevétele. / Bevétel: 0 forint/

Budapest, 2024. április 26.

Dr. Lomnici Zoltán